Tel. 77 417 05 06
Tel. 77 418 23 86

tel. 695 431 104
majkos@majkos.pl 

oferta nowości o firmie kontakt
 
Zbiorniki i palety
   

GARDEN Complex
podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej

Systemy ogrodowe służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody do celów np. podlewania trawnika w okresie wiosna - jesień. Oprócz tego, wodę można też oczywiście używać do innych celów takich jak: mycie samochodu, prace porządkowe dookoła domu itp.

Woda z rynny poprzez rurę spustową doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do podziemnego zbiornika. Następnie na filtr ze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez przelew poza zbiornik.

Do podlewania trawnika wykorzystuje się standardowe węże ogrodowe oraz naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodniczych.

Systemy ogrodowe obejmują: kompletny zbiornik wyposażony w filtr i przelew, zatapialną pompę wielostopniową jednofazową zamocowaną w zbiorniku, zakończoną poborem z sitkiem i pływakiem oraz niezależną od zbiornika skrzynkę ogrodową.

 

zbiornik pojemność [l] wysokość [mm] średnica zbiornika [mm] średnica rury wznoszonej [mm]
URW03000BK/SG/GF/P01 3000 2800 1540 600
URW04500BK/SG/GF/P01 4500 3100 1800 600
URW06000BK/SG/GF/P01 6000 3350 2070 600
URW09000BK/SG/GF/P01 9000      
URW12000BK/SG/GF/P01 12000      
URW03000BK/SG/CF/P01 3000 2800 1540 600
URW04500BK/SG/CF/P01 4500 3100 1800 600
URW06000BK/SG/CF/P01 6000 3350 2070 600
URW09000BK/SG/CF/P01 9000      
URW12000BK/SG/CF/P01 12000      

URW03000BK/SG/GF/P01 | URW04500BK/SG/GF/P01 | URW06000BK/SG/GF/P01 |URW09000BK/SG/GF/P01
System Podziemny ogrodowy z odprowadzeniem nadmiaru deszczówki do systemu rozsączajacego
URW03000BK/SG/CF/P01 | URW04500BK/SG/CF/P01 | URW06000BK/SG/CF/P01 |URW09000BK/SG/CF/P01
System podziemny ogrodowy z odprowadzeniem nadmiaru deszczówki do systemu kanalizacyjnego

AKCESORIA

Skrzynka ogrodowa - URW/GARDENBOX/M01
Skrzynka ogrodowa składa się z: obudowy wykonanej z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposażonej w zamykaną pokrywę, automatu ciśnieniowego ze zintegrowaną ochroną przed suchobiegiem, podłączenia szybkozłączem do węża ogrodowego z zaworem, szybkozłącza do podłączenia rury z PE doprowadzającej wodę ze zbiornika, zaworu do opróżniania instalacji na okres zimowy, wyłącznia pompy zatapialnej oraz przewodu elektrycznego do podłączenia całości do 230 V. Maksymalna odległość skrzynki ogrodowej od zbiornika wynosi 15 m.

System ogrodowy jest gotowy do działania po otwarciu skrzynki, podłączeniu przewodu elektrycznego do gniazda oraz połączeniu węża do instalacji poboru wody. W przypadku możliwego, okresowego braku wody w zbiorniku, do podlewania używać będzie się wody wodociągowej. Ze względu na aplikację, montaż systemu może odbyć się po wykończeniu obiektu mieszkalnego lub nawet w trakcie jego eksploatacji.
Pokrywa tworzywowa A15 - AC/CO/A15XXGN/PE01 | Pokrywa żeliwna A15 - AC/CO/A15XXGN/CI01
Do przekrycia zbiornika można zastosować: pokrywę tworzywową z PE lub żeliwną ze stelażem - obie pokrywy wytrzymują obciążenie A15 czyli 1500 kg/m² . Pokrywy wytrzymujące obciążenia większe niż zakłada klasa A15 a więc B125, C250 lub większe dostępne są na zapytanie.
AquaBlok
Gdy w pobliżu lokalizacji zbiornika podziemnego nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna, a także brak jest zbiornika otwartego lub kanału, należy rozważyć zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozsączającego AquaBlok. System rozsączający AquaBlok służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu do zbiornika. Zdarza się bowiem, iż pojawiające się długotrwałe lub nawalne deszcze doprowadzają do zbiornika większą ilość wody, niż wynosi jego pojemność retencyjna. W takim wypadku nadmiar wody musi zostać odprowadzony poza zbiornik.

AquaBlok to wykonany z polietylenu prawie idealny sześcian, o ściance 54 cm, pojemności 150 litrów i wadze 8 kg. Bardzo łatwy w transporcie i wytrzymały na obciążenie pionowe do 2,5 tony/m² . Komplet obejmuje dwa AquaBloki oraz geowłókninę niezbędną do ich owinięcia. Celem stosowania geowłókniny jest niedopuszczenie, aby woda i drobiny gruntu dostały się z otoczenia do wnętrza AquaBloków. Z drugiej strony woda nagromadzona wewnątrz skrzynek rozsączających musi swobodnie i bez przeszkód przesączać się na zewnątrz do otaczającego system gruntu.

Komplet złożony z dwóch bloków i geowłókniny umożliwia odprowadzenie do gruntu przepuszczalnego wody z około 50 m² powierzchni dachu. Jeśli powierzchnia dachu jest większa, ilość modułów należy odpowiednio zwiększyć.

Na zapytanie możliwe jest również dostarczenie bloków o wytrzymałości na obciążenie pionowe do 15 ton na m² .

ZALETY AQUABLOKÓW:
 • wykonane z przyjaznego środowisku polietylenu,
 • możliwy łatwy podział bloku na dwie lub więcej części,
 • możliwość stosowania w każdym rodzaju gruntu,
 • odporne na uderzenia, łatwe i bezpieczne do transportu oraz przenoszenia,
 • możliwość obciążenia pionowego do 2,5 ton na m² ,
 • łatwy i szybki montaż,
 • łatwe podłączenie rur doprowadzających wodę.
MONTAŻ SYSTEMU ROZSĄCZAJĄCEGO AQUABLOK
polega na ułożeniu w przygotowanym uprzednio wykopie półprzepuszczalnej geowłókniny, a następnie na umieszczeniu na niej, w zależności od parametrów gruntu (przepuszczalny, półprzepuszczalny lub nieprzepuszczalny) oraz ilości dopływającej wody deszczowej (w zależności od wielkości dachu i lokalizacji geograficznej obiektu) odpowiedniej ilości bloków (w poziomie lub w pionie). Po ułożeniu odpowiedniej ilości AquaBloków, całość owija się szczelnie geowłókniną. Tak wykonana instalacja zostaje zasypana gruntem.

AquaBloki można wykorzystywać również, jako niezależną instalację rozsączającą wodę deszczową w przypadku braku zbiornika do magazynowania wody deszczowej.
GARDEN filter - filtr zbierający

Gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozsączającego, w zbiorniku zastosowany jest filtr zbierający, który posiada możliwość gromadzenia zanieczyszczeń i późniejszego ich usuwania, tak aby nie zamulić układu rozsączającego.

Woda dopływająca z dachu poprzez system rynnowy, niesie ze sobą zanieczyszczania, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostać się do wnętrza zbiornika. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostają w filtrze i muszą zostać okresowo usunięte przez użytkownika. Podczas standardowego oczyszczania filtra polegającego na otwarciu pokrywy, wyjęciu kosza i usunięciu z niego zanieczyszczeń, zaleca się również każdorazowo przepłukać go pod bieżącą wodą tak, aby usunąć mniejsze zanieczyszczenia pozostające w oczkach filtra.

Sposób działania filtra zbierającego:
 1. Dopływ wody deszczowej z rynny,
 2. Zbieranie zanieczyszczeń w koszu filtra drobno oczkowego (wielkość oczka 0,55 mm),
 3. Dodatkowy dopływ (w przypadku zbierania deszczówki z dwóch rur spustowych),
 4. Odpływ oczyszczonej wody do zbiornika podziemnego.
ZALETY:
 • prosta konstrukcja,
 • kosz zbierający zanieczyszczenia
 • uniemożliwiający zamulenie systemu rozsączającego,
 • wysoka efektywność filtrowania.
COMPACT filter - filtr przepływowy

Gdy nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w zbiorniku zastosowany jest filtr przepływowy, nie wymagający systematycznego usuwania zanieczyszczeń przez użytkownika.

Woda dopływająca z dachu poprzez system rynnowy, niesie ze sobą zanieczyszczania, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostać się do wnętrza zbiornika. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostające w filtrze są okresowo odprowadzane poza zbiorniki przez występujące co jakiś czas deszcze nawalne; wtedy to woda płynąca systemem rur z dużą prędkością oczyszcza filtr. Zaleca się jednak co kilka miesięcy wyjąć wkład filtra ze zbiornika i przepłukać go pod bieżącą wodą tak, aby usunąć mniejsze zanieczyszczenia.

W terenach, w których występuje gęste zadrzewienie zaleca się instalować dodatkowe siatki lub koszyczki na lejach spustowych rynny, lub czyszczaki na rurach spustowych. Spowoduje to dopływa mniej zanieczyszczonej wody do zbiornika, a tym samym rzadziej będzie trzeba dokonywać przeglądów układu filtrującego.

Sposób działania filtra przepływowego:
 1. Dopływ wody deszczowej z rynny,
 2. Zbieranie zanieczyszczeń na filtrze drobno oczkowym 0,17 mm,
 3. Odpływ nadmiaru wody wraz z zanieczyszczeniami do kanalizacji deszczowej.
Zalety:
 • prosta konstrukcja,
 • bezobsługowa praca,
 • wysoka efektywność filtrowania.
FILTRY ZIEMNE - Filtr zbierający VF 1
W przypadku, gdy powierzchnia dachu, z której należy odprowadzić wodę do zbiornika podziemnego wynosi więcej niż 200 m² , należy zastosować inne rodzaje filtrów również będące w ofercie TitanAqua.

Filtry służące do oczyszczenia wody płynącej z większych powierzchni dachowych można montować bezpośrednio w zbiornikach podziemnych, lub w gruncie poza zbiornikiem.

Sposób działania filtra zbierającego VF1:
 1. Dopływ wody deszczowej z rynny, która następnie, zostaje podpiętrzona i w sposób równomierny, spływa kaskadowo w dół po filtrze,
 2. Następuję oczyszczanie wody na filtrze wstępnym,
 3. Następuje oczyszczanie na filtrze właściwym, drobnooczkowym (sito o oczku 0,65 mm),
 4. Odpływ oczyszczonej wody do zbiornika podziemnego,
 5. Zanieczyszczenia zbierają się w koszu.

Lp Nazwa filtra Materiał Waga (kg) Pow. dachu (m 2 ) Wielkość oczka (mm)
1
Volume Filter VF1
PE
6.2
350
0.65
2
Volume Filter VF1
PE
6.2
350
0.65
FILTRY ZIEMNE - Filtr przepływowy Twin Filter
W przypadku, gdy powierzchnia dachu, z której należy odprowadzić wodę do zbiornika podziemnego wynosi więcej niż 200 m² , należy zastosować inne rodzaje filtrów również będące w ofercie TitanAqua.

Filtry służące do oczyszczenia wody płynącej z większych powierzchni dachowych można montować bezpośrednio w zbiornikach podziemnych, lub w gruncie poza zbiornikiem.oferta | wyślij zapytanie | nowości | o firmie | kontakt
Copyright © MAJKOS