Tel. 77 417 05 06
Tel. 77 418 23 86

tel. 695 431 104
majkos@majkos.pl

oferta nowości o firmie kontakt
 
Zbiorniki i palety
   

Podziemne systemy zagospodarowania
wody deszczowej - zbiorniki magazynowe

Zbiorniki podziemne z oferty TitanAqua to typoszereg produktów o pojemnościach użytkowych 3000, 4500 i 6000 litrów. Zbiorniki charakteryzują się solidną, użebrowaną konstrukcją umożliwiającą zakopanie ich w gruncie nawet przy niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych (np. wysoki poziom wody gruntowej), znacznie mniejszą wagą niż zbiorniki betonowe, a przede wszystkim wieloletnią żywotnością. Zbiorniki wykonane są z polietylenu, w kolorze czarnym. Zbiorniki z grupy przeznaczonej do magazynowania wody deszczowej składają się z zbiornika, rury wznoszącej (shaft) i teleskopowej przedłużki (swift) umożliwiającej w zależności od głębokości posadowienia zbiornika dostosowanie poziomu pokrywy do poziomu terenu.

We wnętrzu zbiornika zamontowany jest jeden z dwóch rodzajów mechanicznych filtrów, służących do odseparowania zanieczyszczeń spływających z dachu, od wody deszczowej wpływającej do zbiornika.

Inne elementy wyposażenia zbiornika to między innymi: przelew z syfonem i zabezpieczeniem przeciwko gryzoniom, poprzez który okresowo nadmiar wody deszczowej dopływającej do zbiornika może zostać odprowadzony poza zbiornik.

Zalety zbiorników TitanAqua:

 • wytrzymała, użebrowana konstrukcja,
 • typoszereg pojemności 3000, 4500 i 6000 litrów,
 • możliwość regulacji głębokości posadowienia zbiornika poprzez regulację teleskopowej przedłużki,
 • niewielka waga w porównaniu do zbiorników betonowych.
Titan Eko prowadzi działalność zgodnie z ISO 9001:2000 FM nr 57348.

Zbiorniki podziemne TitanAqua posiadają pięcioletnią gwarancję.

zbiornik pojemność [l] wysokość [mm] średnica zbiornika [mm] średnica rury wznoszonej [mm]
OAQ03000BK-SET 3000 2800 1540 600
OAQ04500BK-SET 4500 3100 1800 600
OAQ06000BK-SET 6000 3350 2070 600
URW09000BK/SG/GF/P01/BAT 9000 6200 3600 600
URW12000BK/SG/GF/P01/BAT 12000 6700 4140 600
         
URW03000BK/SG/CF/NP 3000 2800 1540 600
URW04500BK/SG/CF/NP 4500 3100 1800 600
URW06000BK/SG/CF/NP 6000 3350 2070 600
URW09000BK/SG/CF/P02/BAT 9000 6200 3600 600
URW12000BK/SG/CF/P03/BAT 12000 6700 4140 600
AKCESORIA

Pokrywa tworzywowa A15 - AC/CO/A15XXGN/PE01 | Pokrywa żeliwna A15 - AC/CO/A15XXGN/CI01
Do przekrycia zbiornika można zastosować: pokrywę tworzywową z PE lub żeliwną ze stelażem - obie pokrywy wytrzymują obciążenie A15 czyli 1500 kg/m² . Pokrywy wytrzymujące obciążenia większe niż zakłada klasa A15 a więc B125, C250 lub większe dostępne są na zapytanie.
AquaBlok
Gdy w pobliżu lokalizacji zbiornika podziemnego nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna, a także brak jest zbiornika otwartego lub kanału, należy rozważyć zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozsączającego AquaBlok. System rozsączający AquaBlok służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu do zbiornika. Zdarza się bowiem, iż pojawiające się długotrwałe lub nawalne deszcze doprowadzają do zbiornika większą ilość wody, niż wynosi jego pojemność retencyjna. W takim wypadku nadmiar wody musi zostać odprowadzony poza zbiornik.

AquaBlok to wykonany z polietylenu prawie idealny sześcian, o ściance 54 cm, pojemności 150 litrów i wadze 8 kg. Bardzo łatwy w transporcie i wytrzymały na obciążenie pionowe do 2,5 tony/m² . Komplet obejmuje dwa AquaBloki oraz geowłókninę niezbędną do ich owinięcia. Celem stosowania geowłókniny jest niedopuszczenie, aby woda i drobiny gruntu dostały się z otoczenia do wnętrza AquaBloków. Z drugiej strony woda nagromadzona wewnątrz skrzynek rozsączających musi swobodnie i bez przeszkód przesączać się na zewnątrz do otaczającego system gruntu.

Komplet złożony z dwóch bloków i geowłókniny umożliwia odprowadzenie do gruntu przepuszczalnego wody z około 50 m² powierzchni dachu. Jeśli powierzchnia dachu jest większa, ilość modułów należy odpowiednio zwiększyć.

Na zapytanie możliwe jest również dostarczenie bloków o wytrzymałości na obciążenie pionowe do 15 ton na m² .

ZALETY AQUABLOKÓW:
 • wykonane z przyjaznego środowisku polietylenu,
 • możliwy łatwy podział bloku na dwie lub więcej części,
 • możliwość stosowania w każdym rodzaju gruntu,
 • odporne na uderzenia, łatwe i bezpieczne do transportu oraz przenoszenia,
 • możliwość obciążenia pionowego do 2,5 ton na m² ,
 • łatwy i szybki montaż,
 • łatwe podłączenie rur doprowadzających wodę.
MONTAŻ SYSTEMU ROZSĄCZAJĄCEGO AQUABLOK
polega na ułożeniu w przygotowanym uprzednio wykopie półprzepuszczalnej geowłókniny, a następnie na umieszczeniu na niej, w zależności od parametrów gruntu (przepuszczalny, półprzepuszczalny lub nieprzepuszczalny) oraz ilości dopływającej wody deszczowej (w zależności od wielkości dachu i lokalizacji geograficznej obiektu) odpowiedniej ilości bloków (w poziomie lub w pionie). Po ułożeniu odpowiedniej ilości AquaBloków, całość owija się szczelnie geowłókniną. Tak wykonana instalacja zostaje zasypana gruntem.

AquaBloki można wykorzystywać również, jako niezależną instalację rozsączającą wodę deszczową w przypadku braku zbiornika do magazynowania wody deszczowej.
GARDEN filter - filtr zbierający

Gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozsączającego, w zbiorniku zastosowany jest filtr zbierający, który posiada możliwość gromadzenia zanieczyszczeń i późniejszego ich usuwania, tak aby nie zamulić układu rozsączającego.

Woda dopływająca z dachu poprzez system rynnowy, niesie ze sobą zanieczyszczania, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostać się do wnętrza zbiornika. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostają w filtrze i muszą zostać okresowo usunięte przez użytkownika. Podczas standardowego oczyszczania filtra polegającego na otwarciu pokrywy, wyjęciu kosza i usunięciu z niego zanieczyszczeń, zaleca się również każdorazowo przepłukać go pod bieżącą wodą tak, aby usunąć mniejsze zanieczyszczenia pozostające w oczkach filtra.

Sposób działania filtra zbierającego:
 1. Dopływ wody deszczowej z rynny,
 2. Zbieranie zanieczyszczeń w koszu filtra drobno oczkowego (wielkość oczka 0,55 mm),
 3. Dodatkowy dopływ (w przypadku zbierania deszczówki z dwóch rur spustowych),
 4. Odpływ oczyszczonej wody do zbiornika podziemnego.
ZALETY:
 • prosta konstrukcja,
 • kosz zbierający zanieczyszczenia
 • uniemożliwiający zamulenie systemu rozsączającego,
 • wysoka efektywność filtrowania.
COMPACT filter - filtr przepływowy

Gdy nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, w zbiorniku zastosowany jest filtr przepływowy, nie wymagający systematycznego usuwania zanieczyszczeń przez użytkownika.

Woda dopływająca z dachu poprzez system rynnowy, niesie ze sobą zanieczyszczania, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostać się do wnętrza zbiornika. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia pozostające w filtrze są okresowo odprowadzane poza zbiorniki przez występujące co jakiś czas deszcze nawalne; wtedy to woda płynąca systemem rur z dużą prędkością oczyszcza filtr. Zaleca się jednak co kilka miesięcy wyjąć wkład filtra ze zbiornika i przepłukać go pod bieżącą wodą tak, aby usunąć mniejsze zanieczyszczenia.

W terenach, w których występuje gęste zadrzewienie zaleca się instalować dodatkowe siatki lub koszyczki na lejach spustowych rynny, lub czyszczaki na rurach spustowych. Spowoduje to dopływa mniej zanieczyszczonej wody do zbiornika, a tym samym rzadziej będzie trzeba dokonywać przeglądów układu filtrującego.

Sposób działania filtra przepływowego:
 1. Dopływ wody deszczowej z rynny,
 2. Zbieranie zanieczyszczeń na filtrze drobno oczkowym 0,17 mm,
 3. Odpływ nadmiaru wody wraz z zanieczyszczeniami do kanalizacji deszczowej.
Zalety:
 • prosta konstrukcja,
 • bezobsługowa praca,
 • wysoka efektywność filtrowania.
FILTRY ZIEMNE - Filtr zbierający VF 1
W przypadku, gdy powierzchnia dachu, z której należy odprowadzić wodę do zbiornika podziemnego wynosi więcej niż 200 m² , należy zastosować inne rodzaje filtrów również będące w ofercie TitanAqua.

Filtry służące do oczyszczenia wody płynącej z większych powierzchni dachowych można montować bezpośrednio w zbiornikach podziemnych, lub w gruncie poza zbiornikiem.

Sposób działania filtra zbierającego VF1:
 1. Dopływ wody deszczowej z rynny, która następnie, zostaje podpiętrzona i w sposób równomierny, spływa kaskadowo w dół po filtrze,
 2. Następuję oczyszczanie wody na filtrze wstępnym,
 3. Następuje oczyszczanie na filtrze właściwym, drobnooczkowym (sito o oczku 0,65 mm),
 4. Odpływ oczyszczonej wody do zbiornika podziemnego,
 5. Zanieczyszczenia zbierają się w koszu.

Lp Nazwa filtra Materiał Waga (kg) Pow. dachu (m 2 ) Wielkość oczka (mm)
1
Volume Filter VF1
PE
6.2
350
0.65
2
Volume Filter VF1
PE
6.2
350
0.65
FILTRY ZIEMNE - Filtr przepływowy Twin Filter
W przypadku, gdy powierzchnia dachu, z której należy odprowadzić wodę do zbiornika podziemnego wynosi więcej niż 200 m² , należy zastosować inne rodzaje filtrów również będące w ofercie TitanAqua.

Filtry służące do oczyszczenia wody płynącej z większych powierzchni dachowych można montować bezpośrednio w zbiornikach podziemnych, lub w gruncie poza zbiornikiem.oferta | wyślij zapytanie | nowości | o firmie | kontakt
Copyright © MAJKOS